Renault ja Nissan tihendavad koostööd

15.06.2009

Alates 1999. aastast tegutsev Renault’-Nissani liit on loonud mõlemale ettevõttele olulise lisaväärtuse. Liidu seniste saavutuste hulka kuuluvad sõidukite ühised platvormid ja mootorid, koostöö tipptehnoloogia vallas, tootmismeetodite standardiseerimine, mudelivaliku laiendamine ja mõlema partneri üleilmse mõju suurenemine.

Ühine sõidukimüük on kasvanud 4,9 miljonilt sõidukilt 1999. aastal 6,9 miljoni sõidukini 2008.aastal (sh Avtovaz), muutes Renault’-Nissani liidu suuruselt maailma kolmandaks autokontserniks.

Käesolevaks aastaks seatud eesmärgi kohaselt plaanib liit tihedama koostöö ja sünergia abil saavutada 1,5 miljardi euro suuruse kokkuhoiu, mis jaguneb võrdselt liidu kahe partneri vahel alljärgnevalt.

Tootmise ja logistika eeldatav panus sünergiasse on 363 miljonit eurot. Liidu partneritel on lokaalsetest tööstusvõimalustest kasu saamiseks ühised tootmisrajatised, et toota kohalikus vääringus ja optimeerida olemasolevat tehasevõimsust. Näiteks toodab Renault’ tehas Brasiilias 2009. aastal täiendavalt kahte Nissani sõidukimudelit, samas kui Nissani tehases Lõuna-Aafrikas toodetakse lisaks kahte Renault’ sõidukit. 2009. aasta lõpuks on n-ö risttootmises 11 sõidukit. Logistika poolelt saavutatakse täiendav kokkuhoid nii hanke- kui ka tarnelogistika abil, milleks jagatakse eelkõige Euroopas uusi koostöö- , teadmiste ja arengukeskusi, sõidukikomponente ning standardiseeritakse logistikavoogusid.

Mootorid võimaldavad saavutada 289 miljoni euro suuruse kokkuhoiu. Liidu partnerid tõhustavad koostööd alates mootorite vastastikkusest vahetamisest kuni mootorisarjade kaasomandini välja, mis aitab hoida kokku arengu-, hanke- ja tootmiskulusid. Üheks näiteks on Renault’ poolt väikeste bensiinil töötavate turbomootorite väljatöötamine Nissani mootoriraami põhjal. Seni on ligikaudu pooled mootorite komponentidest ühiskasutuses.

Sõidukite projekteerimine moodustab koostööst tervikuna 279 miljonit eurot, mis saavutatakse ühiste platvormide ja vahetatavate komponentide kasutamise abil. Ühised ja jagatavad platvormid moodustavad hetkel 70% liidu tootmismahust. Renault ja Nissan kavatsevad kasutada ühist platvormi uue alustava projekti jaoks Indias. Vahetatavate komponentide kaasamine Renault’ ja Nissani sõidukitel on järjest suuremaks kokkuhoiu allikaks. Näiteks kasutatakse ühte ja sama põhikomponenti B- ja C-platvormile ehitatud 24 kerevariandi kliimaseadmetes.

Hangete vallas saavutatakse koostöö abil 157 miljoni euro suurune kokkuhoid. Alates 2009. aasta aprillist on Renault’ ja Nissani hankeorganisatsioon võtnud enda kanda kõik liidu hankenõuded. Seni on keskendutud varuosadele ja toormele, kuid tegevusala on kavas laiendada ka sisseostetavatele teenustele. Koostöönäitena võib tuua pidurite erinevate sisseostuvõimaluste ja Nissani sisseostude suurendamist Koreas, et tasakaalustada Renault’/Samsungi tarnijatevõrku. Mõlema ettevõtte varuosade valiku mitmekesisuse vähendamine toob eeldatavasti kaasa täiendava kokkuhoiu.
 
Koostöö laiendamine müügi- ja turundussektoris moodustab sünergiast tervikuna 147 miljonit eurot.

Teadustegevus ja tipptehnoloogia toob prognooside kohaselt kaasa 115 miljoni euro suuruse säästu tänu sellele, et mõlemad autotootjad koordineerivad oma tegevusi, vältimaks nende kattumist ja tõhustamaks ressursside jaotumist. Näiteks on nii Renault’ kui ka Nissani elektriautod tulevikus varustatud ühiselt väljatöötatud akudega. Eelmisel aastal turule toodud Renault’ kütuseelemendiga sõiduki puhul on kasutatud sarnast Nissani kütusesüsteemi tehnoloogiat. Ettevõtted ühendavad oma jõud ka sellistes tehnoloogiates, mis on seotud sõidukite CO2 heitkogustega, turvavarustuse, ohutuse ja dünaamilisusega.

Väiksemate tarbesõidukite panus sünergiasse on 102 miljonit eurot. Näiteks leppisid kaks ettevõtet hiljuti kokku, et lähevad Euroopas üle ühele ühisele platvormile, et ehitada kahte erinevat väikest tarbesõidukit.

Infosüsteemide ja toetustegevuste panus kokkuhoidu on 48 miljoni eurot. Euroopas tõhustavad partnerid infosüsteemide ja infotehnoloogia vallas olemasolevate ühiste ettevõttesiseste ressursside kasutamist. Samuti koondavad osapooled veelgi oma andmevõrgu infrastruktuuri.

Tänasel päeval annab liit Renaut’le ja Nissanile ainulaadse konkurentsieelise sektoris, mida on tabanud ülemaailmne majanduskriis. Kümne aasta jooksul eri kultuure hõlmava juhtimise käigus saadud oskusteabe ja ühiste kogemuste maksimaalseks rakendamiseks on liit loonud väikese, kuuest Nissani ja viiest Renault’ töötajast koosneva pühendunud töörühma. Alates 1. juunist rakendab töörühm mõlemast ettevõttest saadud põhjalikke teadmisi, et soodustada sünergiat kõikidel tasanditel ning nõuda suuremat ühtlustamist ja standardiseerimist ka tulevikus.

Renault’-Nissani liit on olnud kõrgema tulemuslikkuse saavutamise vahendiks ning selle aluseks on olnud usaldus ja kindlustunne, mis on saavutatud kümme aastat kestnud ühistöö käigus. Sünergia kiirendamine ja toetamine pühendunud organisatsiooni abil aitab mõlemal ettevõttel praeguse kriisiga toime tulla ning väljuda sellest tugevamate ja konkurentsivõimelisemate ülemaailmsete ettevõtetena.


Esinduste kontaktid ja asukohad

Pärnu mnt 541, Laagri
Jälgimäe küla, Harjumaa

Telefon: 626 4070
Teenindus: 626 4090
E-mail: info@citymotors.ee

Jõe 9a
50104 Tartu

Telefon: 736 7893
Teenindus: 736 7892
E-mail: tartu@citymotors.ee

Tallinna 82a
Kuressaare

Telefon: 453 0122
E-mail: info@warmaauto.ee

Kerese 40G
Narva

Telefon: 356 9333
Teenindus: +372 35 69 337
E-mail: info@albionmotors.ee