LPG

Dacia on ainus autotootja, kes turustab enda igast mudelist ka LPG-versiooni. Kliendid saavad panustada madalatele jooksvatele ülalpidamiskuludele ja investeeringu kiirele tasuvusajale. LPG-ühilduvusega Dacia mudel on ka keskkonnateadlik ja tark ost nendele, kes otsivad kvaliteetset tehases paigaldatud süsteemi. 

Mis on LPG?

LPG (lühendatult liquid petroleum gas) kujutab endast gaasisegu, mida kasutatakse ökonoomse ja ohutu energiaallikana. Selle peamisteks komponentideks on propaangaas ja butaangaas (erinevates kontsentratsioonides), aga ka teised süsivesinikud ja inertsgaasid. Neid gaase saadakse nafta ümbertöötlemise tulemusena ning tavaliselt esineb neid isegi nafta ja metaangaasi leiukohtades. Selle segu loomulik olek – gaasiline. LPG on vähemkahjulik kütus, kuna ei sisalda ei pliid ega benseeni. (allikas: gaznet)

Alljärgnev skeem näitab LPG seadme paigaldust Sandero puhul:

1 - täiteava
2 - Gaasipaak
3 - Kaitseklapp
4 - gaas-täiteaine voolik
5 - Lüliti/gaasi indikaator
6 - reduktor-aurusti
7 - juhtmestik
8 - sissepritse süsteem
9 - sissepritse süsteem
10 - LPG süsteemi juhtmoodul
11 - kütuse sissepritse juhtmoodul