RENDITINGIMUSED

 1. Rentimiseks vajalikud dokumendid: ID-kaart või pass, juhiluba, krediitkaart
 2. Enne auto vastuvõtmist vaadake auto hoolikalt üle ja kõik võimalikud puudused kajastage auto üleandmis-vastuvõtuaktis.
 3. Rendiautot võib juhtida vaid inimene, kes on vormistatud rendilepingule
 4. Rentnik ei tohi loovutada sõiduki juhtimisõigust teistele isikutele ilma lepingule märgitud Rendileandja kirjaliku loata.
 5. Rentnik on kohustatud autot heaperemehelikult kasutama ja hoidma, kandes tavapäraselt eeldatavat hoolt auto turvalisuse eest ning vältima auto hävimise, kahjustumise või autoga kolmandatele isikutele kahju tekitamisega seonduvaid riske.
 6. Rentnik võib kasutada sõidukit Eesti Vabariigi territooriumil. Sõiduki kasutamiseks väljaspool Eesti Vabariigi piire on vajalik Rendileandja eelnev kirjalik nõusolek.
 7. Rentnik on kohustatud tasuma lisatasu sõiduki puhastamise eest, kui sõiduk vajab tagastamise järel AS City Motors standardsest puhastusest põhjalikumat puhastust.
 8. Rentnik on rendiperioodi jooksul sõiduki ja selle osade eest vigastuste, varguse ja kaotuse puhul täielikult vastutav.
 9. Rentnik on kohustatud teatama liiklusõnnetusest, avariist, sõiduki ja/või selle osade vargusest, vigastustest ja/või mõnest muust rendisõidukiga toimunud intsidendist koheselt Rendileandjale ja viimase nõudmisel politseile. Rentnik kannab omavastutuse kulud. 
 10. Rentnik vastutab täielikult kõigi rendiperioodil saadud liiklus- ja parkimis-trahvide ning teiste seaduserikkumiste ja nende tagajärgede eest.
 11. Üks rendipäev = 24 tundi. Kui auto tagastatakse kokkulepitud ajast rohkem kui 59 minutit hiljem, rakendatakse lisapäeva tariifi.
 12. Nädalavahetuse rendihind kehtib R alates kell 15.00 kuni E kella 12.00ni. 
 13. Lepingu 2. osas sätestatud kohustuste rikkumise eest on Rentnik kohustatud Rendileandjale tasuma leppetrahvi summas 640€ iga üksiku rikkumise kohta.
 14. Auto väljastatakse täispaagiga ja auto tuleb ka tagastada täispaagiga, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Juhul, kui sõiduk tagastatakse vähema kui täis paagiga, tuleb kliendil tasuda teenustasu puuduoleva kütuse ja tankimise eest vastavalt rendilepingu eritingimustes sätestatule
 15. Auto tuleb tagastada tööpäeva jooksul, kui rendifirmaga ei ole teisiti kokku lepitud.
 16. Autol on pikaajalise rendi puhul läbisõidupiirang 3000km/kuus, Eesti piires lühirendi korral 300km/päevas. Välismaal sõites on läbisõidupiirangud eritingimustel ning see kajastub rendhininnas. Läbisõidupiirangu ületamisel rakendub lisatasu makskmise kohustus, mille suurus on määratud rendilepingus.

Kõigil rendiautodel on paigaldatud GPS jälgimissüsteem.