Dacia Spring elektriautod Tallinna Lennujaamale! / City Motors / City Motorsi uudised

Dacia Spring elektriautod Tallinna Lennujaamale!

2023. aasta alguses võttis AS-i Tallinna Lennujaam tütarettevõte AS Tallinn Airport GH kasutusele kolm esimest elektriautot, mis on mõeldud töötajatele õhusõidukite teenindamiseks vajalike tööülesannete täitmiseks. Täna sai Tallinn Airport GH kätte järgmised kolm elektriautot.

AS-i Tallinn Airport GH juhatuse liikme Indrek Nõlvaku sõnul on uued elektriautod väga oodatud täiendus tänasele tehnikapargile. „Möödunud aasta alguses meieni jõudnud elektriautod võeti väga kiiresti omaks ning töötajad eelistasid selgelt kasutada neid tavalistele fossiilkütustele töötavatele autodele – tegemist on lihtsa sammuga, läbi mille on igal meie töötajal võimalik anda selge panus ettevõtte keskkonnamõju vähenemisse. Esimesed kolm elektriautot aitasid meil vähendada aastas süsinikuheidet umbes 10,46 tonni võrra ning heite vähenemine kuue autoga saab olema juba 21 tonni CO2 aasta kohta, kuna autod sõidavad taastuvenergial,“ rääkis Nõlvak ning lisas, et lisaks elektriautode kasutuselevõtule astus ettevõte möödunud aastal suure sammu edasi oma süsinikuheitme vähendamise suunas ka kütuste vallas, kui lennujaamas võeti kasutusele parafiinkütus, mis võrreldes fossiilse diisliga vähendab kasvuhoonegaaside heitmeid kuni 90% ning heitgaase kuni 30%.

„Liigume täna selles suunas, et võimalikult suur osa meie tehnikast elektrijõul töötavate masinate vastu välja vahetada, kuid arvestame seejuures sõidukite eluiga ning kasutame neid nende eluea lõpuni, et vähendada üldist tarbimist.“ Nõlvaku sõnul on elektriautode kasutuselevõtt lisaks keskkonnahoiule selgelt seotud ka majandusliku mõjuga. „Kui võrrelda autode kasutamist ja läbitud kilomeetreid, tarbisime möödunud aastal kolme elektriauto peale kokku üle 4400 liitrit vähem kütust, millel on selge positiivne mõju meie kuludele.“

City Motors AS juhatuse liikme Jüri-Bruno Asari sõnul on AS Tallinn Airport GH jätkuv panustamine CO2 heitme vähendamisse heaks eeskujuks paljudele ettevõtetele. „Kõigist 2023. aastal müüdud uutest sõiduautodest Eestis moodustasid elektriautod 6,3% ja trend aina kasvab. Lisaks heale keskkonnamõjule on elektriauto pidamine jätkuvalt soodsam sisepõlemismootoriga sõidukist. AS Tallinn Airport GH läbiviidud elektriautode hange annab hea signaali kõikidele reisijatele, kes jõuavad meie riiki õhutransporti kasutades. City Motors AS-i meeskond tänab hea koostöö eest ja soovib edu ka järgnevate sammude osas, et saavutada 2025 aastaks Tallinna Lennujaama süsinikuneutraalsuse “

Uute elektriautode soetamiseks viis ettevõte 2023. aasta lõpus läbi hanke, mille võitis ka esimesed kolm autot tarninud City Motors. Hanke tulemusena täienes AS Tallinna Airport GH tehnikapark veel kolme Dacia Springi võrra.

AS-i Tallinna Lennujaam eesmärk on tagada kontserni kuuluvate lennujaamade säästlik ja vastutustundlik käitamine ning kvaliteetse teenuse pakkumine, säästes seejuures looduskeskkonda ning vähendades õhuemissioone. AS-i Tallinna Lennujaam eesmärgiks on saavutada aastaks 2025 süsinikuneutraalsus.