City Motors / Renault Assistance

Renault Assistance ja keretööd

Kui juhtub õnnetus, äpardus või avarii, aitame sul kõik korda ajada.

RENAULT ASSISTANCE

Alates 2002. aasta sügisest pakub City Motors kõigile uutele Renault'-omanikele üle-euroopalist tehnilise abi teenust "Renault Assistance". Tehnilise abi saamiseks helista numbrile 674 7777.

Kui sõiduk on jäänud teele ettenägematu mehaanilise, elektrilise või elektroonilise rikke tõttu, siis on kliendil võimalus saada tasuta ja tootja garantii alla kuuluvat autoabi.

Saades kliendilt väljakutse ning vastavalt olukorrale organiseerib Renault Assistace´i teenuse osutamise ja võtab enda kanda vastavad kulutused. Kliendi kanda jäävad vaid sidekulud ning kehtivatest eeskirjadest lähtuvalt pukseerimiskulud, kui sõidukit pukseeritakse kiirteel või muul sarnasel teel. Sellisel juhul peab klient Renault Assistance´i teavitama, kui on kiirteelt või muult sarnaselt teelt välja sõitnud. Renault Assistance ei võta enda kanda kliendi kulutusi ilma eelneva nõusolekuta.

Võimalusel parandab Renault Assistance sõiduki kohapeal ja võimalikult kiiresti. Kui sõidukit ei õnnestu parandada kohapeal ning osutub vajalikuks pukseerimine, toimetatakse sõiduk lähimasse Renault' teenindusse või selle puudumisel remonditöödeks lähimasse autoteenindusse.

Kui sõidukit ei õnnestu parandada päeva jooksul või kui parandusaeg on Renault hinnangul pikem kui 3 tundi, võib klient saada teatud juhtudel lisahüvitisi: majutuse või asendussõiduki teekonna jätkamiseks või koju naasmiseks.

Abi andmise üksikasju on täpsustatud garantii üldtingimustes.

Renault sõidukite kasutajatele, kes on saanud lühiajalist autorenti pakkuvast firmast suurema kui 9-kohalise sõiduki, hüvitatakse rikke kõrvaldamine ja pukseerimine.

Lisaks liikuvale abile saate alati nõu meie esindustest Tallinnas ja Tartus ning edasimüüjatelt Kuressaares ja Narvas.