City Motors / Diiselkübemefiltriga varustatud sõiduki kasutusjuhend

Diiselkübemefiltriga varustatud sõiduki kasutusjuhend

Diiselkübemefiltriga varustatud sõiduki kasutamise juhend

Müüja on ostjale üksikasjalikult tutvustanud ja ostja kohustub täitma alljärgnevalt kirjeldatud juhendit.

Teie auto on varustatud diiselkübemefiltriga (DPF). Diiselkübemefilter filtreerib heitgaasist tahmaosakesed peaaegu täielikult. Tahm koguneb diislikübemefiltrisse ja seejärel põletatakse seal. Tavalisel sõidurežiimis puhastub filter iseseisvalt.

Selleks, et protsess toimiks tuleb vältida pidevat lühimaasõitu. Kui ei ole võimalik pidevalt lühimaasõitu vältida, võib filter täituda (ummistuda). Sellest annab märku süttiv märgulamp või ilmub vastav sõnum „Check antipollution system“, „Kontrollige reostussüsteemi“ vmt. näidikutepaneeli ekraanile. Samuti piiratakse mootori võimsust. See tähendab, et sagedase lühimaasõidu tõttu on diislikübemefilter tahmaga ummistunud.

Diislikübemefiltri puhastamiseks tuleb võimalikult kiiresti, kui liiklusolud seda võimaldavad, teha järgmist:

  • Sõita ühtlaselt kõrgendatud mootoripööretega (mootoripöörete arv on > 2000 p/min).
  • Sõidu kestvus on vähemalt 20 minutit

Regeneratsiooni õnnestumise järel kustub märgutuli või ei kuvata enam sõnumit näidikuteploki ekraanil.

Sagedaste lühimaasõitude ja tühikäigul töötamise korral, et vältida kübemefiltri ummistumist, tehke iga 100km tagant maanteel läbi üks kõrgendatud mootoripööretega (mootoripöörete arv on > 2000 p/min) sõidutsükkel kestvusega vähemalt 20 min.

Regeneratsiooni ajal võivad tekkida müra, vähene lõhn, suits ja suurenenud pöörlemissagedus. Sõidu ajal ja pärast mootori seiskamist võib esineda jahutusventilaatorite järeltöötamist.

Erijuhtudel kui filtri täituvus tahmaga on liialt suur, süttivad vastavad märgutuled näidikuteplokis, sellisel juhul ei piisa enam maanteesõidu tsükli läbimisest ja tuleb pöörduda ametliku esinduse poole.

Antud märguandeid eirates võib kübemefilter ummistuda lõplikult ja võib põhjustada sõidukikahjustusi, mida garantii ei hüvita.

Sõiduk salvestab veakoodide tekkimise aja, kilometraaži ja muud parameetrid.

Regeneratsiooni tegemisega teeninduses ja selle käigus nõutav mootoriõli vahetust garantii korras ei hüvitata.