City Motors ja tudengite haridusprojekt Solaride panid seljad kokku, et ehitada valmis Eesti esimene päikeseauto

Eesti esimest päikeseautot ehitav tudengimeeskond Solaride ja City Motors panid seljad kokku, et populariseerida tehnilisi erialasid ja vähendada valdkonnas valitsevat tööjõupuudust. 

Järgmise 10 aasta jooksul tekib inseneride põud

Inseneride järelkasvust on järjest suurem puudus ning see omakorda mõjutab Eesti majanduse arengut. Seetõttu on Solaride’i haridusprojekt seadnud enda missiooniks populariseerida inseneeriaharidust ning pakkuda tudengitele praktilist väljundit.

OSKA tuleviku-uuringud näitavad, et tööturul tekib tõsine puudus tehniliste erialade töötajatest, nende seas inseneridest, tehnikutest ja operaatoritest. Täpsemalt ennustatakse, et järgmise 10 aasta jooksul jääb puudu ⅔ inseneridest.

City Motorsi jaoks on probleem kutsehariduse madalas populaarsuses ja noorte tahtes oma kätega tööd teha. Meie hinnangul aitaks osaliselt probleemi lahendada kutsehariduse propageerimine ning tehniku kui eriala ahvatlevamaks muutmine. Tehnoloogiat ja elektrit tundvaid noori läheb aina rohkem vaja, sest nad on oluliseks osaks nii auto valmistamises, müügis kui ka hooldamises.

Probleemidega peavad tulevikus rinda pistma praegused noored

Tulevik liigub selles suunas, kus lõviosa autotehnoloogiast tugineb elektril ja elektroonikal, aga ka neid autosid peab oskama hooldada ja remontida. Just praegused noored on need, kes peavad sellega rinda pistma, mistõttu tahab City Motors päriselt aidata kaasa nende arengule.

City Motorsi jaoks on noorte õpetamine ja toetamine on tähtis nii täna, homme kui ka kahekümne aasta pärast ning toetame rõõmuga päikeseauto ehitajaid.

Solaride’i tegevjuhi Kristel Leifi sõnul mängib Solaride’i tudengimeeskonna teekond nullist päikeseauto valmis ehitamiseni olulist rolli tehnoloogiahariduse populariseerimise teekonnal, kuna lisaks projektis praktilisi kogemusi omandavatele tudengitele inspireerib ja julgustab Solaride noori laiemalt. 

Leif nendib, et Eestis valitseb inseneride põud, mistõttu peab inseneeriahariduse populariseerimine olema riiklik prioriteet juba ainuüksi Eesti majanduse jätkusuutlikkuse huvides. Noored vajavad inspireerivaid eeskujusid ja lugusid, millega samastuda, ning seda tudengite päikeseauto ehitamise teekond kahtlemata pakub.

“Kõik see on saanud võimalikuks tänu riigi, kõrgkoolide ja erasektori toetajate panusele. Mul on väga hea meel tervitada selles ringis ka Eesti esimest elektriautode maaletoojat City Motorsit, kellega koostöös pöörame näo senisest jõulisemalt ka kutsekoolide poole,” selgitas Leif.

Mis on Solaride?

Solaride on haridusprojekt, kus tudengid õpivad väljakutsetepõhiselt. Väljakutsepõhises õppes lahendavad noored päriselulisi probleeme, mis toetab ka sotsiaalsete kompetentside arengut, erinevate erialade inimeste koostööoskusi ning annab sissevaate organisatsiooni toimimisse. Eesti esimese päikeseauto ehitamine annab noortele võimaluse teoreetilisi teadmisi rakendada päriselulistes tegevustes.

Solaride´i projekt sündis 2020. aasta alguses, kui tudengid otsisid ülikoolis õpitud teadmistele praktilist väljundit ning jõudsid pöörase väljakutseni – ehitada tänavakõlbulik päikeseauto. See on tehniliselt keerukas väljakutse, mis annab võimaluse panustada aastakümneid paigal tammunud transpordisektori jätkusuutlikumaks muutmisesse.

Praegu kuulub Solaride’i meeskonda 70 aktiivset tudengit erinevatest Eesti ülikoolidest. Tudengitele pakuvad mentoritena tuge tehnoloogiamaastikul tuntud tegijad nagu Priit Salumaa, Tõnu Samuel, Kristjan Maruste, Markus Järve, Tõnis Väli jt.

Solaride meeskonnabussi eest hoolitseb City Motors.